Todi, Öğrenme sorunları yaşayan, disleksisi ve dikkat eksikliği olan çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını gidermek için tasarlanmış, etkili ve eğlenceli online çalışma programıdır.
2018 yılında Nörolog Dr. Olcay Karaca tarafından kurulan Todi; nörobilim, çocuk psikiyatrisi, eğitim bilimleri, psikoloji, dil-konuşma, bilişim ve tasarım alanlarından uzmanlarca, bilimsel teorik temele dayanarak geliştirilmiş, özgün bir uygulamadır.
Birçok ülkede öğrenme becerilerini arttırmaya yönelik on-line uygulamalar kullanılmaktadır. Todi, Türk çocuklarının ihtiyaçları değerlendirilerek, özgün ve Türkçe olarak hazırlanmış, Türkiye’nin bu alanda yapılmış ilk ve tek uygulamasıdır.
Öğrenme süreci, algılama, işlemleme, bellek ve planlama gibi mental işlevler aracılığı ile gerçekleşir (cognitive functions, bilişsel fonksiyonlar). Özel Öğrenme Güçlüğünde (disleksi) eğitim desteği ile bilişsel fonksiyonlar geliştirilir ve öğrenme performansı arttırılır.

 

Todi; dikkat, bellek, görsel ve işitsel algı, akıl yürütme, planlama gibi bilişsel fonksiyonların her birini geliştirmeye özgü uygulamalar içerir.
Sonuç, öğrenme performansında ve akademik başarıda artıştır.
  • Todi bilgisayar ve tablette kullanılan bir program olması nedeniyle, çocukların ilgisini çekmekte ve çalışma sürelerini arttırmaktadır.
  • Çocukların ister tek başına ister yakınlarıyla birlikte kullanılmasına uygundur.
  • Öğrenmeyi verimli, hızlı ve kolay hale getiren bir uygulamadır.
  • Sürekli eğitim için kolay uygulanabilen etkili bir programdır.
  • İçeriklerin tamamı Türkçedir ve Türk eğitim programlarına uyumludur.
  • Değişik zorluk derecelerinde olan içerikler 5-15 yaş arasındaki çocukların kullanımına olanak sağlar.
  • Todi programı, yeni uygulamalar ve egzersizler eklenerek sürekli güncellenir ve bireysel eğitim için seçenekler artar.